ВРЕМЕТО НА ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ПРОРОКА ИСУС (М.Н.)

По-рано разгледахме знаменията за Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.) и видяхме, че са се появили едно подир друго, точно както е казано, че ще се случи в хадисите и Библията. Тяхното последователно настъпване ни кара да заключим, че ние сега живеем в период, в който всички хора ще станат свидетели на благата вест на Бог. Освен тези знамения разясненията на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) и великите Ислямски учени ни дават определени дати.

Както ще видим в следващите страници, петнадесетият Ислямски век е необикновен период, през който, с Божие позволение, ще настъпят велики събития, като появата на Махди, Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.), появата на Антихриста и неговото поражение от Исус (м.н.) и това, че хората на тълпи ще приемат Божията религия.

В следващите страници ще обясним последователно свързаната с темата информация.

 

НАЗАД

Начална страница | Знамения за второто пришествие на Исус | Статии
Email: info@ochakvaniatmesia.com
www.ochakvaniatmesia.com

 
Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com